אחריות

תנאים כללים

גלגלי ולודרום מכוסים באחריות לקונה המקורי, המחזיק בחשבונית מקורית על שמו בלבד, כנגד פגם בייצור או כשל בחומר או בעבודה.

החברה תתקן או תחליף, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מוצר פגום או תקול.

תקופת האחריות 

לגלגלים בעלי משטח בלימה מקרבון: 24 חודשים מיום החשבונית המקורית.

לגלגלים בעלי משטח בלימה מאלומיניום: 12 חודשים מיום החשבונית המקורית .

מגבלת משקל בשימוש בגלגלי ולודרום:

גלגלי קלינצ'ר, פרופיל 50 עד 90 מ"מ: עד 110 ק"ג (משקל כולל).

גלגלי קלינצ'ר פרופיל 40 מ"מ ומטה: עד 90 ק"ג (משקל כולל). 

גלגלי טיובולר פרופיל 50 עד 90 מ"מ: עד 120 ק"ג (משקל כולל).

גלגלי טיובולר פרופיל 40 מ"מ ומטה: עד 90 ק"ג (משקל כולל).

גלגלי ולודרום לא תוכננו לשימוש באופני טנדם. שימוש על אופני טנדם הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית לגלגל או לבטיחות הרוכבים בשימוש כזה!

לחץ אויר מקסימאלי:

גלגלי קלינצ'ר: 116 PSI.

גלגלי טיובולר: 140 PSI אך מומלץ לנפח בין 90-116 PSI לביצועים מיטביים.

כיום ידוע שלחץ אוויר גבוה מעבר לסף מסויים אינו מוסיף למהירות הרכיבה  אלא דווקא פוגע.

לחץ גבוה מדי פוגע בנוחות ושיכוך הויברציות, באחיזת הכביש בתאוצה ובפנייה ואפילו בעמידות בפני פנצ׳רים!

בנוסף, השימוש בצמיגים מודרנים רחבים מבעבר מחייב הפחתת לחץ האוויר בערך ב 10 PSI לכול עליה במידת הצמיג.

הערת בטיחות חשובה!

בהיעדר תקן בינלאומי אחיד לפרוטוקול הדבקה של צמיגי טיובולר, חשוב לבחור בקפידה אך ורק בדבק או בסרט הדבקה אשר היצרן שלהם מייעד אותם ספציפית לחישוקי קרבון ולעקוב באדיקות אחר פרוטוקול ההדבקה  של  יצרן הדבק שבחרת.

חובה לכסות בדבק את כול אזור המגע בין הצמיג לחישוק בלי להשאיר אפילו מ"מ ללא חומר הדבקה!

אי מילוי הוראות יצרן הדבק כלשונן עלול לגרום לבריחת הצמיג מהחישוק ולגרום לתאונה קשה.

לפני הדבקת צמיג מומלץ לצפות בסרטוני הדרכה ביו-טיוב בנושא הדבקת צמיג טיובולר באמצעות הדבק או הסרט שבחרת.

חברת ולודרום ממליצה על שימוש בסרט הדבקה של ולודרום או על דבק של חברת קונטיננטל שמיועד ספציפית לחישוק קרבון.

 

איכות

כול גלגל נבנה על ידי תמיר אשל באופן אישי
 

שירות

מקצועי, מיידי ועם חיוך
 

אחריות

מיידית, מורחבת ועם הפנים ללקוח